اطلاعیه فروشگاه

در صورت هر گونه مشکل در خرید و دانلود فایل ها یا راهنمایی از طریق ایمیل javidbook91@gmail.com با ما در ارتباط باشید.

نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی(بازاریابی گردشگری)

نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی(بازاریابی گردشگری)                 نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی(بازاریابی گردشگری) رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1239014 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93 8- نیمسال اول 94-93   کل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی                 نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1216125 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران                 نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1216126 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93 8- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران                 نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1239015 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5-نیمسال تابستان 94 6- نیمسال دوم 94-93 7- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس زبان دوم1

نمونه سوالات درس زبان دوم1                 نمونه سوالات درس زبان دوم1 رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1212016 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی2

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی2                 نمونه سوالات درس زبان انگلیسی2 رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1212015 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال تابستان 95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5-نیمسال تابستان 94 6- نیمسال دوم 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی1

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی1                   نمونه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی1 رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1212017 تعداد نمونه سوالات : 2 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس پویایی گروه

نمونه سوالات درس پویایی گروه                 نمونه سوالات درس پویایی گروه رشته: روانشناسی کد درس: 1217262 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93 8- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)

نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)                 نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی) رشته: روانشناسی کد درس: 1217250 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3- نیمسال اول 95-94 4-نیمسال تابستان 94 5- نیمسال دوم 94-93 6- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان

نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان                 نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان رشته: روانشناسی کد درس: 1217252 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5- نیمسال دوم 94-93 6- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(13):
filesell