اطلاعیه فروشگاه

در صورت هر گونه مشکل در خرید و دانلود فایل ها یا راهنمایی از طریق ایمیل javidbook91@gmail.com با ما در ارتباط باشید.

نمونه سوالات درس مبانی و اصول مدیریت آموزشی

نمونه سوالات درس مبانی و اصول مدیریت آموزشی                 نمونه سوالات درس مبانی و اصول مدیریت آموزشی کد درس: 1211617 رشته ها: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه تکنولوژی آموزشی تعداد نمونه سوالات :    3    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روان شناسی یادگیری

نمونه سوالات درس روان شناسی یادگیری                 نمونه سوالات درس روان شناسی یادگیری کد درس: 1211629 رشته ها: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه تکنولوژی آموزشی تعداد نمونه سوالات :    5    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال تابستان 97 نیمسال دوم 97-9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روان شناسی شخصیت

نمونه سوالات درس روان شناسی شخصیت                 نمونه سوالات درس روان شناسی شخصیت کد درس: 1211620 رشته ها: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه تکنولوژی آموزشی تعداد نمونه سوالات :    5    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی

نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی                 نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی کد درس: 1211619 رشته ها: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه تکنولوژی آموزشی تعداد نمونه سوالات :    4    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی

نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی                 نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی کد درس: 1211616 رشته ها: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه تکنولوژی آموزشی تعداد نمونه سوالات :    3    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه

نمونه سوالات درس روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه                 نمونه سوالات درس روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه رشته: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی کد درس: 1211694 تعداد نمونه سوالات :    4    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی

نمونه سوالات درس روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی                 نمونه سوالات درس روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی رشته: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی کد درس: 1211689 تعداد نمونه سوالات :    3    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روان شناسی بازی

نمونه سوالات درس روان شناسی بازی                 نمونه سوالات درس روان شناسی بازی رشته: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی کد درس: 1211691 تعداد نمونه سوالات :    3    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس آموزش هنر

نمونه سوالات درس آموزش هنر                 نمونه سوالات درس آموزش هنر رشته: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی کد درس: 1211693 تعداد نمونه سوالات :    3    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام

نمونه سوالات درس سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام                 نمونه سوالات درس سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام کد درس: 1211613 رشته ها: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه تکنولوژی آموزشی تعداد نمونه سوالات :    5    (با پاسخنامه ) نیمسال ها: نی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(20):