اطلاعیه فروشگاه

در صورت هر گونه مشکل در خرید و دانلود فایل ها یا راهنمایی از طریق ایمیل javidbook91@gmail.com با ما در ارتباط باشید.

نمونه سوالات درس مدیریت مالی1

نمونه سوالات درس مدیریت مالی1                 نمونه سوالات درس مدیریت مالی1 رشته: حسابداری کد درس: 1214030 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2- نیمسال تابستان 95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5- نیمسال دوم 94-93 6- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1                 نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1 رشته: حسابداری کد درس: 1214017 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93 8- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1                 نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1 رشته: حسابداری کد درس: 1214022 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5- نیمسال دوم 94-93 6- نیمسال اول 94-93 7-نیمسال دوم 93-92 8- نیمسال اول 93-92   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2                 نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2 رشته: حسابداری کد درس: 1214029 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2- نیمسال دوم 95-94 3- نیمسال اول 95-94 4-نیمسال تابستان 94 5- نیمسال دوم 94-93 6- نیمسال اول 94-93 7- نیمسال اول 93-92   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2                 نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2 رشته: حسابداری کد درس: 1214110 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5-نیمسال تابستان 94 6- نیمسال اول 94-93 7-نیمسال دوم 93-92 8- نیمسال اول 93-92   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس مباحث جاری در حسابداری

نمونه سوالات درس مباحث جاری در حسابداری	                نمونه سوالات درس مباحث جاری در حسابداری رشته: حسابداری کد درس: 1214036 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

نمونه سوالات درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت                 نمونه سوالات درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت رشته: حسابداری کد درس: 1212174 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5- نیمسال دوم 94-93 6-نیمسال دوم 93-92 7- نیمسال اول 93-92   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی

نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی                 نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی رشته: حسابداری کد درس: 1214104 تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2- نیمسال دوم 95-94 3- نیمسال دوم 94-93 4- نیمسال اول 94-93 5- نیمسال اول 93-92   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی

نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی                 نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته: حسابداری کد درس: 1214105 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2- نیمسال دوم 95-94 3- نیمسال اول 95-94 4-نیمسال تابستان 94 5- نیمسال دوم 94-93 6- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس حسابرسی2

نمونه سوالات درس حسابرسی2                 نمونه سوالات درس حسابرسی2 رشته: حسابداری کد درس: 1214033 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال دوم 94-93 6- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(4):
filesell