اطلاعیه فروشگاه

در صورت هر گونه مشکل در خرید و دانلود فایل ها یا راهنمایی از طریق ایمیل javidbook91@gmail.com با ما در ارتباط باشید.

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2                 نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 رشته: حسابداری کد درس: 1214045- 1214018 تعداد نمونه سوالات : 9 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93-92   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1                 نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1 رشته: حسابداری کد درس: 1214017 تعداد نمونه سوالات : 11 نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96            فقط پاسخنامه  تستی نیمسال اول 97-96            با پاسخنامه تستی و تشریحی نیمسال تابستان 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2                 نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 رشته: حسابداری کد درس: 1111015 تعداد نمونه سوالات : 10 ( با پاسخنامه تستی و تشریحی ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93-92   کلیه ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 ( ریاضیات پایه )

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 ( ریاضیات پایه )                 نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 ( ریاضیات پایه ) رشته: حسابداری کد درس: 1111014 تعداد نمونه سوالات : 9 ( با پاسخنامه تستی و تشریحی ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93-92   کلیه نم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

نمونه سوالات درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها                 نمونه سوالات درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها رشته: حسابداری کد درس: 1221034- 1214155 تعداد نمونه سوالات :   7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری                 نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته: حسابداری کد درس: 1115012-1214166 تعداد نمونه سوالات : 10 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93-92   کلیه نمونه س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق ( روش تحقیق در مدیریت )

نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق ( روش تحقیق در مدیریت )                 نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق ( روش تحقیق در مدیریت ) رشته: حسابداری کد درس: 1221035-1218006 تعداد نمونه سوالات : 10 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 نیمسال دوم 93-92   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی

نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی                 نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی رشته: حسابداری کد درس: 1218123-1218010 تعداد نمونه سوالات : 11 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال تابستان 94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93-92   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد کلان (اصول علم اقتصاد2-اقتصاد کلان)

نمونه سوالات درس اقتصاد کلان (اصول علم اقتصاد2-اقتصاد کلان)                 نمونه سوالات درس اقتصاد کلان (اصول علم اقتصاد2-اقتصاد کلان) رشته: حسابداری کد درس: 1221032-1221012 تعداد نمونه سوالات : 10 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93-92   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد خرد

نمونه سوالات درس اقتصاد خرد                 نمونه سوالات درس اقتصاد خرد رشته: حسابداری کد درس: 1221036 تعداد نمونه سوالات : 10 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93-92   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(4):