اطلاعیه فروشگاه

در صورت هر گونه مشکل در خرید و دانلود فایل ها یا راهنمایی از طریق ایمیل javidbook91@gmail.com با ما در ارتباط باشید.

نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی(بازاریابی گردشگری)

نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی(بازاریابی گردشگری)                 نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی(بازاریابی گردشگری) رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1239014 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93 8- نیمسال اول 94-93   کل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی                 نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1216125 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران                 نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1216126 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93 8- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران                 نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1239015 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5-نیمسال تابستان 94 6- نیمسال دوم 94-93 7- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس زبان دوم1

نمونه سوالات درس زبان دوم1                 نمونه سوالات درس زبان دوم1 رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1212016 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی2

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی2                 نمونه سوالات درس زبان انگلیسی2 رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1212015 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال تابستان 95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5-نیمسال تابستان 94 6- نیمسال دوم 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی1

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی1                   نمونه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی1 رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1212017 تعداد نمونه سوالات : 2 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی                 نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1218023 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال اول 96-95 3-نیمسال تابستان 95 4- نیمسال دوم 95-94 5- نیمسال اول 95-94 6-نیمسال تابستان 94 7- نیمسال دوم 94-93 8- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس زبان دوم 2

نمونه سوالات درس زبان دوم 2                 نمونه سوالات درس زبان دوم 2 رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1218262 تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال اول 96-95 2- نیمسال دوم 95-94 3- نیمسال اول 95-94 4-نیمسال تابستان 94 5- نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی                 نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: 1218021 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: 1-نیمسال دوم 96-95 2-نیمسال تابستان 95 3- نیمسال دوم 95-94 4- نیمسال اول 95-94 5-نیمسال تابستان 94 6- نیمسال دوم 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(3):
filesell