اطلاعیه فروشگاه

در صورت هر گونه مشکل در خرید و دانلود فایل ها یا راهنمایی از طریق ایمیل javidbook91@gmail.com با ما در ارتباط باشید.

نمونه سوالات درس مشاوره شغلی و حرفه ای

نمونه سوالات درس مشاوره شغلی و حرفه ای                 نمونه سوالات درس مشاوره شغلی و حرفه ای رشته: روانشناسی کد درس: 1217260 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس متون روانشناسی 2

نمونه سوالات درس متون روانشناسی 2                 نمونه سوالات درس متون روانشناسی 2 رشته: روانشناسی کد درس: 1217255 تعداد نمونه سوالات : 10 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روش تحقیق (کمی و کیفی)

نمونه سوالات درس روش تحقیق (کمی و کیفی)                 نمونه سوالات درس روش تحقیق (کمی و کیفی) رشته: روانشناسی کد درس: 1217254 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روانشناسی خانواده

نمونه سوالات درس روانشناسی خانواده                 نمونه سوالات درس روانشناسی خانواده رشته: روانشناسی کد درس: 1217251 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روانشناسی اعتیاد

نمونه سوالات درس روانشناسی اعتیاد                 نمونه سوالات درس روانشناسی اعتیاد رشته: روانشناسی کد درس: 1217248 تعداد نمونه سوالات : 9 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس پویایی گروه

نمونه سوالات درس پویایی گروه                 نمونه سوالات درس پویایی گروه رشته: روانشناسی کد درس: 1217262 تعداد نمونه سوالات : 10( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال تابستان 94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)

نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)                 نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی) رشته: روانشناسی کد درس: 1217250 تعداد نمونه سوالات : 9 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال اول 95-94 نیمسال تابستان 94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان

نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان                 نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان رشته: روانشناسی کد درس: 1217252 تعداد نمونه سوالات : 9 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روانشناسی صنعتی

نمونه سوالات درس روانشناسی صنعتی                 نمونه سوالات درس روانشناسی صنعتی رشته: روانشناسی کد درس: 1217220 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص1

نمونه سوالات درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص1                 نمونه سوالات درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص1 رشته: روانشناسی کد درس: 1217235 تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(6):