اطلاعیه فروشگاه

در صورت هر گونه مشکل در خرید و دانلود فایل ها یا راهنمایی از طریق ایمیل javidbook91@gmail.com با ما در ارتباط باشید.

نمونه سوالات درس روانشناسی سازمانی (روانشناسی صنعتی)

نمونه سوالات درس روانشناسی سازمانی (روانشناسی صنعتی)                 نمونه سوالات درس روانشناسی سازمانی (روانشناسی صنعتی) رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218440 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان

نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان                 نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218456 تعداد نمونه سوالات :    6   ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس احکام کسب و کار

نمونه سوالات درس احکام کسب و کار                 نمونه سوالات درس احکام کسب و کار رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218442 تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع

نمونه سوالات درس سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع                 نمونه سوالات درس سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218130 تعداد نمونه سوالات :   10    ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال تابستان 94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس بازاریابی و مدیریت بازار

نمونه سوالات درس بازاریابی و مدیریت بازار                 نمونه سوالات درس بازاریابی و مدیریت بازار رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218448 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مدیریت اسلامی و الگوهای آن)

نمونه سوالات درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مدیریت اسلامی و الگوهای آن)                 نمونه سوالات درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مدیریت اسلامی و الگوهای آن) رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218445 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

نمونه سوالات درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت                 نمونه سوالات درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218127 تعداد نمونه سوالات :    8   ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال تابستان 94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس بازرگانی بین المللی

نمونه سوالات درس بازرگانی بین المللی                 نمونه سوالات درس بازرگانی بین المللی رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218125 تعداد نمونه سوالات : 10 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال تابستان 94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93   کلیه نمونه سوالات د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی                 نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218444 تعداد نمونه سوالات :    5   ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی

نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی                 نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی رشته: مدیریت بازرگانی کد درس: 1218134 تعداد نمونه سوالات :    13   ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال تابستان 94 نیمسال دوم 94- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(3):